Terug naar nieuws overzicht

We moeten vrouwen ondersteunen zelfstandig te worden

Wat kan het toekomstig College van Den Haag verbeteren aan het integratiebeleid voor vluchtelingen? Ruim 35 partners van de Haagse Huiskamer deelden hun aanbevelingen in de Inspiratienota Statushouders. In de aanloop naar de publicatie van deze Inspiratienota lichtten we de afgelopen dagen vijf aanbevelingen uit. Vandaag de laatste. #5: genderspecifieke begeleiding naar (arbeids-)participatie voor vrouwelijke statushouders.

“‘Vrouwen en kinderen vertegenwoordigen bijna de helft van de 22 miljoen vluchtelingen wereldwijd, volgende UNHCR, en vrouwen zijn twee keer zo kwetsbaar voor geweld en uitbuiting, alleen al vanwege hun geslacht. Daarom moet zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders echt als expliciete afzonderlijke doelstelling opgenomen worden in de aanpak van de gemeente. Veel vrouwelijke statushouders zouden niet liever willen dan zelfstandig worden en participeren in de Nederlandse samenleving, maar krijgen hier niet de kans voor”, stelt Christina Moreno, initiatiefnemer van de maatschappelijke organisatie She Matters. She Matters zet zich door middel van genderspecifieke programma’s en workshops in voor de integratie van vrouwelijke statushouders.

Alaa Alturki spreekt uit eigen ervaring dat het vinden van een baan in Nederland als na-reiziger veel obstakels met zich meebrengt. Een jaar geleden vluchtte Alaa uit Syrië naar Nederland en sindsdien probeert zij hier tot de arbeidsmarkt toe te treden, maar dat proces is erg moeilijk. “Sinds mijn aankomst in Nederland hoopte ik zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, ook om zelfstandig te zijn en mijn leven hier op te bouwen. In Syrië werkte ik als docent Engels op een basis en middelbare school, hiervoor heb ik ook de opleiding aan de universiteit afgerond. In Nederland blijken deze diploma’s en papieren helaas niet genoeg te zijn. Vanuit de gemeente is mij aangeraden om opnieuw te gaan studeren, voor een periode van drie jaar. In de tussentijd is het voor mij erg moeilijk om zonder ondersteuning een baan te vinden. Ik zou dan de taal moeten leren, de cultuur moeten leren kennen, drie jaar studeren en daarnaast een baan moeten vinden, vrijwel zonder begeleiding. Helaas zijn er weinig mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente, ook omdat mijn man wel een baan heeft gevonden.”

Dat vrouwelijke nieuwkomers meer obstakels ondervinden in hun weg naar een betaalde baan, komt ook naar voren in een onderzoek van Kennisplatform Integratie en Samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat ondersteuning naar arbeidsparticipatie vanuit gemeenten doorgaans voornamelijk gericht is op de man in de familie, omdat wordt aangenomen dat deze eerder op de arbeidsmarkt zal verschijnen dan de vrouw. Het voornaamste doel is dan om dan om de onafhankelijkheid van het gezin te ondersteunen. Maar wat gebeurt er dan met het integratieproces van vrouwelijke nieuwkomers?

Alaa vindt haar hoop in organisaties als She Matters, die vrouwelijke statushouders als uitgangspunt nemen in hun programma. “Het is voor mij van enorme waarde wat She Matters voor mij doet. Ik heb kennisgemaakt met verschillende organisaties, waardoor ik een opdracht heb kunnen doen als vertaler!”, vertelt Alaa. Gedurende 12 weken loopt ze stage in deeltijd en krijgt ze wekelijks workshops, over bijvoorbeeld ICT-vaardigheden of culturele normen op de werkplek. She Matters koppelt alle stagiaires aan vrouwelijke mentoren die zowel emotionele als praktische ondersteuning bieden. “Met het programma helpen we vrouwelijke nieuwkomers niet alleen hun sociale en economische kapitaal op te bouwen, maar focussen we ons daarnaast ook op het opbouwen van zelfvertrouwen en het geloof in zichzelf en ondersteunen we de vrouwen in het zelfstandig worden in eigen kring en gezelschap, maar ook in bedrijven”, vertelt Christina Moreno.

De aanbeveling aan de gemeente Den Haag: bied genderspecifieke begeleiding naar (arbeids-)participatie voor vrouwelijke gezinsleden, ook wanneer zij na-reiziger zijn en/of hun man al een succesvolle begeleiding heeft genoten.

Nieuwsgierig naar de hele Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders? Hij is te vinden op www.haagsehuiskamer.nl/inspiratienota

In de Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders delen ruim 35 Haagse organisaties en burgerinitiatieven wat er op het vlak van statushouders goed gaat in Den Haag en welke knelpunten zij signaleren. Het resultaat is een nota vol inspirerende suggesties aan het (toekomstig) gemeentebestuur.