Terug naar nieuws overzicht

Stichting Yasmin: talentontwikkeling voor alle Haagse vrouwen

Eéns in de zoveel tijd lichten wij inspirerende aandeelhouders van het Haagse Huiskamer netwerk uit. Daarbij kan Rozemarijn van de Kerk niet ontbreken. Zij is projectleider bij Stichting Yasmin: een participatiecentrum waar alle Haagse vrouwen welkom zijn voor onderlinge ontmoetingen, trainingen en personal coaching. Onder het motto ‘Haagse kracht is vrouwenkracht’ zet Stichting Yasmin zich op deze manier in voor persoonlijke talentontwikkeling. Ook vrouwelijke statushouders weten hun weg te vinden naar Stichting Yasmin.

Voordat je bij Stichting Yasmin projectleider werd, was je onder andere beleidsadviseur bij de Partij van de Arbeid en emancipatieadviseur bij de Gemeente Den Haag. Kun je uitleggen wat je precies ging doen bij Stichting Yasmin, en hoe je daar binnen kwam?

Voor de studie Migratie en Integratie aan de Erasmus Universiteit deed ik onderzoek naar het emancipatieproces van gescheiden migranten vrouwen. Zo kwam ik bij Stichting Yasmin terecht. Toen we vervolgens in gesprek raakten over vrijwilligerswerk, bleek dat er net een plek vrij was in het bestuur. Dat heb ik ruim zeven jaar gedaan. Stichting Yasmin was in die tijd veel meer een ontmoetings- en activiteitencentrum voor vrouwen, vooral om de Nederlandse taal te leren. Er was toen nog niet zoveel aandacht voor persoonlijke coaching naar werk en/of opleiding. We merkten echter dat die behoefte er wel was, dus vanuit deze behoefte zijn we een beleidsplan gaan schrijven om vrouwen richting werk en opleiding te gaan ondersteunen.

Als ik het goed begrepen heb, was die omslag in 2012, toch? 

Klopt. Toen is Stichting Yasmin een participatiecentrum geworden. Ik was destijds al twee jaar niet meer actief geweest bij Stichting Yasmin, omdat ik inmiddels emancipatieadviseur was bij de Gemeente Den Haag. Ik mocht toen niet in het bestuur zitten, want dan zou ik dubbele petten op hebben. Toen Yasmin op zoek was naar een projectmanager om het participatiecentrum op te zetten, dacht ik: “Dat is een leuke stap om weer actief te werken met vrouwen!” Dus heb ik op die baan gesolliciteerd.

Sindsdien is het doel van Stichting Yasmin om vrouwen te ondersteunen op verschillende manieren: van laagdrempelige, maatschappelijke participatie tot begeleiding bij het vinden van opleiding en werk. Dat doen we op drie manieren: in groepen elkaar ontmoeten en zaadjes planten voor persoonlijke ontwikkeling, trainingen en persoonlijke coaching.

En wat voor activiteiten horen daarbij?

Ten eerste hebben we taallessen. Daarnaast hebben we  wekelijkse inloopmomenten, Meet To Change tafels, waarin we over maatschappelijke onderwerpen praten, zoals politiek, opvoeding en gezondheid. En we hebben ook Meet To Change tafels over werk en opleiding. Hierin bespreken we met vrouwen wat zij zouden willen bijdragen aan de samenleving, en welk vrijwilligerswerk, opleiding of werk ze zouden willen gaan doen. Dan maken we stappen met vrouwen: wat voor mogelijkheden zijn er voor volwassenen qua educatie? Wat moet je regelen als je een opleiding wil? Denk hierbij aan kinderopvang en financiën. Maar ook: hoe kan je werk vinden?  Wat zijn je rechten en plichten, en wat verwacht je van een werkgever? Sommige vrouwen komen alleen maar naar opleidings- gerelateerde tafels omdat ze dit interessant vinden, andere vrouwen doen de hele reeks.

Verder bieden we ook drie verschillende trainingen aan: ‘Sterk’, ‘Doen’, en ‘Werk’, gericht op persoonlijk empowerment van vrouwen. De training ‘Sterk’ is gericht op het bewust worden van je talenten en mogelijkheden. Naast deze talentonwikkeling leren vrouwen ook sterk in hun schoenen te staan en assertiever te worden. De training ‘Doen’ hebben we opgezet omdat we merkten dat vrouwen die ‘Sterk’ hebben gedaan, nog hulp nodig hebben bij het vinden van (vrijwilligers)werk of opleiding. In deze training gaan de deelnemers een concreet actieplan maken om dat doel te bereiken. De laatste training, ‘Werk’ gaat specifieker in op het analyseren van vacatures en hoe je het beste kan solliciteren.

Hoe onderscheiden deze trainingen zich van de Meet To Change tafels?

Meet To Change zijn wekelijkse ontmoetingstafels, deze zijn laagdrempelig van karakter Een training volgen is soms een te grote stap voor vrouwen. Door elkaar wekelijks te ontmoeten bouw je vertrouwen op en dan rijst de vraag: hoe ga ik nu verder? De persoonlijke trainingen bieden verdieping en houden verband met elkaar.

Dus eigenlijk bieden jullie een soort stappenplan aan?

De ontmoetingstafels, trainingen en persoonlijke coaching hebben inderdaad verband met elkaar, maar vrouwen kunnen ook losse onderdelen kiezen. We leveren echt maatwerk: de één is meer onzeker en heeft behoefte aan ‘Sterk’, de ander heeft veel meer behoefte aan persoonlijke coaching en zit vast in het maken van bijvoorbeeld een studiekeuze. Deze vrouwen kunnen dan weer beter met een loopbaancoach gaan praten.

 

“We moeten met elkaar de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen, want het feit dat deze vrouwen niet aan het werk zijn, kost de stad eigenlijk alleen maar geld”

 

Hoe proberen jullie vrouwen aan te spreken om langs te komen, of een keer naar zo’n Meet To Change te gaan?

Stichting Yasmin bestaat al 36 jaar, heeft een goede naam opgebouwd en er vindt veel mond-op-mond reclame plaats. Veel vrouwen nemen andere vrouwen mee. Dit werkt vaak het beste, omdat je elkaar dan al vertrouwen meegeeft. Verder geven we veel voorlichtingen op scholen en bij organisaties in verschillende Haagse wijken. Ten slotte proberen we zoveel mogelijk ons netwerk te vertellen wat we doen, bijvoorbeeld binnen De Haagse Maatschap, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich specifiek richten op de doorstroom van vrouwen naar onderwijs en (vrijwilligers)werk.

Werken jullie veel samen met andere organisaties?

Ja, we werken ontzettend veel samen met organisaties, bijvoorbeeld binnen de Haagse Maatschap. Maar ook met wijkcentra: zo zijn we, buiten onze hoofdvestiging op de Brouwersgracht, ook actief in Escamp, Bouwlust en Moerwijk. Daar kunnen vrouwen langskomen voor intakes, persoonlijke coaching en trainingen.

Als organisatie verwelkomen jullie alle Haagse vrouwen. Hoe onderscheidt een Haagse statushouder zich daarvan? Hebben jullie daar dan speciale aandacht voor?

Natuurlijk hebben we binnen bepaalde projecten meer aandacht voor bepaalde doelgroepen, zoals  voor statushouders of vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Wij merken dat je daarin niet teveel doelgroepenbeleid hoeft te voeren, want álle Haagse vrouwen zijn immers welkom bij Yasmin! Bovendien is Stichting Yasmin al van oudsher multicultureel: er komen wel zeventig verschillende culturen over de vloer. In plaats van dit te benadrukken, gaan wij uit van de kracht van iedere vrouw, dat is de belangrijkste gemene deler.

Waar haal je het meeste voldoening uit?

Het geeft natuurlijk veel voldoening als het lukt om iemand aan een opleiding en/of werk te krijgen. Maar eigenlijk vind ik het persoonlijk belangrijker dat een vrouw vooral weer lekker in haar vel zit en dat zij zich realiseert welke talenten ze heeft en hoe ze deze kan inzetten in de samenleving. Als participatiecentrum willen we graag dat alle vrouwen mee kunnen doen in de samenleving. Het is zo mooi om te zien als  vrouwen weer gaan stralen!

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

Er zijn veel verschillende voorbeelden. Samen met andere organisaties, werkgevers en onderwijsinstellingen hebben we bijvoorbeeld een Wijkleerbedrijf opgezet voor banen in de zorg. Veel vrouwen waar wij mee gesproken hebben konden vanuit de bijstand een opleiding gaan doen waardoor je ze enorm ziet opbloeien. We hebben bijvoorbeeld iemand begeleid die eerst MBO 2 gedaan heeft, vervolgens in de zorg is gaan werken en nu door een werkgever is gevraagd of ze MBO 3 wil doen. Hierdoor kan ze naast de thuiszorg ook verplegende handelingen gaan verrichten. Dit is een voorbeeld van een vrouw die je door de jaren heen ziet groeien en die mede door het steuntje in de rug van Yasmin weer  voldoende zelfvertrouwen heeft gekregen om dit alles op eigen kracht te bereiken.

Een ander voorbeeld is het verhaal van een jonge vrouw die reuma kreeg en daardoor geen kapster meer kon zijn. Ze vond het lastig om te bedenken wat ze dan wel wilde en ze had bovendien een man die haar tegenhield op zoek te gaan naar iets anders. Met behulp van de training Sterk en persoonlijke begeleiding zie je dat ze groeit. Hierdoor ontdekte deze vrouw dat ze graag secretarieel werk wilde gaan doen. Nu werkt ze weer, volgt ze een opleiding secretarieel werk en loopt ze bij Stichting Yasmin stage. En bovenal: ze bloeit weer helemaal op, ze is assertiever geworden en ze heeft een duidelijk doel voor ogen waar niemand tussen komt.

Soms zijn het maar hele kleine hulpvragen die we krijgen. Zo hebben we een hoog opgeleide Syrische vrouw begeleid die in Nederland nog geen netwerk had. We zijn samen met haar gaan netwerken waaruit een netwerkgesprek is voortgekomen.( Inmiddels heeft zij na dit gesprek een baan aangeboden gekregen. ) Bij de ene vrouw is begeleiding van korte duur en bij een andere vrouw duurt de begeleiding soms jaren.

Als het gaat om de toekomst; wat hoop je dan dat de lokale politiek en lokale initiatieven voor Haagse vrouwen doen ten opzichte van nu? Zijn er dingen waar jullie tegen aan lopen?

Vanuit de gemeente is er heel veel aandacht voor de bijstandsgerechtigden. Vanuit financieel opzicht begrijp ik dat het belangrijk is dat zij snel (weer) aan het werk gaan. Maar ik merk dat het voor veel vrouwen soms dan nog moeilijker is om ze naar een opleiding of werk te begeleiden als hun mannen al een baan hebben. Voor hun is een opleiding starten ontzettend lastig, want die kost veelal zo’n 4000 tot 6000 euro. Hun man kan zo’n bedrag vaak niet betalen, maar omdat er al een inkomen is in het gezin, hebben deze vrouwen geen recht op hulp bij financiering vanuit de gemeente. Zo mogen zij bijvoorbeeld nooit mee doen met leerwerktrajecten van de gemeente, omdat deze alleen bestemd zijn voor bijstandsgerechtigden. ‘Deze vrouwen hoeven niet per se te werken, dus ze zullen wel minder gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan’, is de redenatie vanuit de gemeente dan. Ik vind het ontzettend zonde dat er zo gedacht wordt, want ik merk dat ze juist wél gemotiveerd zijn. Wat dit betreft wordt er zo in hokjes en vaste regels gedacht. Terwijl ik denk: we moeten met elkaar die arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen, want het feit dat deze vrouwen niet aan het werk zijn, kost de stad eigenlijk alleen maar geld. Dus investeer óók in die groep vrouwen!

 ___________________________________________________

  • Wil je meer weten over de Haagse Huiskamer? Zie hier wat en waarom wij doen wat wij doen. Wil je meedoen aan een van onze activiteiten? Hier vind je alle informatie over hoe je zelf onderdeel kunt worden van het Haagse Huiskamer netwerk. 
  • Heeft u ook interesse om bij Stichting Yasmin langs te komen, u kunt een afspraak maken via aanmelden @stichtingyasmin.nl of bellen:070-3631538 Of kijk op onze website voor meer info: www.stichtingyasmin.nl.