Terug naar nieuws overzicht

Publicatie Inspiratienota Statushouders 2018

Wat kan het toekomstige College van Den Haag verbeteren aan het integratiebeleid voor vluchtelingen?

Ruim 35 partners van de Haagse Huiskamer deelden hun aanbevelingen in deze nota. Hun boodschap: het bevorderen van integratie is een gezamenlijke opgave waarin we als inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld graag samen met de gemeente optrekken. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. kleinschalige huisvesting, ondernemerschapsprogramma’s, flexibele onderwijstrajecten en genderspecifieke begeleiding van vrouwelijke statushouders.

“Den Haag is de stad van vrede en recht. Juist op een onderwerp als de ontvangst en integratie van vluchtelingen zouden we voorop kunnen lopen. Helaas zagen we dit de laatste jaren te weinig. Met deze nota willen wij het nieuwe stadsbestuur met aanbevelingen uit de praktijk ondersteunen om dit waar te kunnen maken.” (Maaike Graaff, coördinator Haagse Huiskamer)

De Inspiratienota Statushouders zal de komende periode worden gedeeld en besproken met nieuwe volksvertegenwoordigers van Den Haag. 

Lees hier de volledige nota.

In de aanloop naar de publicatie, deelden we een vijftal aanbevelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden: