Terug naar nieuws overzicht

Particuliere kappersopleiding biedt uitkomst voor Mohammad

Wat kan het toekomstige College van Den Haag verbeteren aan het integratiebeleid voor vluchtelingen? Ruim 35 partners van de Haagse Huiskamer deelden hun aanbevelingen in de Inspiratienota Statushouders. In aanloop naar de publicatie van deze Inspiratienota op 19 april, lichten we de komende dagen vijf aanbevelingen uit. #2: bied ook scholingstrajecten buiten de reguliere opleidingen aan. 

Of het zonder de tomeloze inzet van particulieren en ondernemers óók gelukt was, weet Petra Wolters niet: statushouder Mohammad Aljabban toegelaten krijgen tot de particuliere kappersopleiding van Kinki Kappers. Via haar uitzendbureau Meraki was Wolters actief betrokken bij het traject van de 22-jarige Syriër: “Mohammad woont inmiddels anderhalf jaar in Den Haag, en stond in Syrië bekend als goede kapper. Na zijn vlucht wilde hij in Nederland graag zo snel mogelijk weer aan de slag. Een toets bevestigde dat hij geen hele MBO-opleiding meer nodig had om kapper te worden, maar bijscholing om de Nederlandse kniptechnieken in de vingers te krijgen was wel nodig.” Die bijscholing bleek mogelijk bij Kinki Kappers. De particuliere opleiding had meer voordelen voor Mohammad: anders dan bij een reguliere MBO-opleiding hoefde hij geen toets in de Nederlandse taal af te leggen om toegelaten te worden. Een uitkomst, want het Nederlands beheerst hij nog onvoldoende. Door de opleiding bij Kinki Kappers kan hij nu náást zijn taaltraject direct aan zijn toekomst werken.

Mohammad krijgt een half jaar lang drie dagen in de week les. Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg om in mijn nieuwe land zo snel alweer met mijn vak bezig te zijn.

“Een reguliere MBO-, HBO- of universitaire opleiding is voor een deel van de statushouders ontzettend belangrijk, maar voor een aantal mensen niet haalbaar of niet nodig”, licht Wolters toe. “Grote kans echter dat deze statushouders binnen een andere onderwijsvorm wel goed tot hun recht komen, wat hun taalvaardigheden en werkvooruitzichten enorm ten goede komt.” Financieringsmogelijkheden voor zulke scholingstrajecten zijn er echter nog niet in Den Haag. Een gemiste kans, vinden ook de ruim 30 andere Haagse organisaties die hun aanbevelingen verzamelden in de Inspiratienota van de Haagse Huiskamer. De aanbeveling aan de gemeente Den Haag: financier ook scholingen binnen een bedrijf of via een particulier onderwijsinstituut, om echt maatwerk te kunnen leveren en zo mensen snel naar passend werk te kunnen helpen.

Nieuwsgierig naar de hele Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders? Op 19 april publiceren we hem op www.haagsehuiskamer.nl

In de Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders delen ruim 35 Haagse organisaties en burgerinitiatieven wat er op het vlak van statushouders goed gaat in Den Haag en welke knelpunten zij signaleren. Het resultaat is een nota vol inspirerende suggesties aan het (toekomstig) gemeentebestuur.