Over

WAAROM?

Omdat we zien dat overal in Den Haag inwoners en organisaties actief zijn om Haagse vluchtelingen een goede ontvangst te geven. Zij geven energie en dynamiek aan de stad.

Omdat we zien dat integreren niet vanzelf gaat. De huisvesting van 1600 nieuwe vluchtelingen in de stad vanaf 2016 vraagt om nieuwe benaderingen, een lange termijn visie en een stevig samenwerkend maatschappelijk middenveld.

Omdat we hebben gehoord en gezien dat er meer afstemming nodig is tussen Haagse initiatieven, vluchtelingen en gemeente. Zodat vraag en aanbod elkaar vinden, goede projecten elkaar aanvullen, nieuwe ideeën kunnen groeien en een duurzame visie ontstaat om vluchtelingen te laten landen in onze stad.

Omdat we geloven dat zo’n goede ontvangst van vluchtelingen niet alleen de vluchtelingen zelf ten goede komt, maar een positieve stimulans is voor de hele stad.

WAT?

De Haagse Huiskamer biedt een creatief platform aan de stad Den Haag. Met bijeenkomsten en activiteiten brengen we mensen bij elkaar. Mensen die middels co-creatie willen werken aan een stad waarin alle inwoners van Den Haag zich thuis voelen. Mensen met solide plannen om de ontvangst en integratie van de Haagse vluchtelingen goed te laten verlopen. Zo werken we samen aan een veerkrachtige stad.

Een eerste initiatief dat uit de Haagse Huiskamer voortkomt is de initiatievenbank: een databank waarin inwoners van Den Haag kunnen zien welke initiatieven in welke delen van de stad actief zijn. Die vind je hier

Als team Haagse Huiskamer worden we gelukkig als we bijdragen aan een goede afstemming van bestaande initiatieven en projecten. Nog gelukkiger zijn we als we verrassende kruisbestuivingen en innovatieve oplossingen tot stand helpen brengen. Onze eigen rol is ondergeschikt. We faciliteren ontmoeting en verbinding. We onderzoeken wat onze stad nodig heeft, zoeken naar passende en inspirerende voorbeelden en jagen goede ideeën aan.

Doe mee