Terug naar nieuws overzicht

Ook mét een baan is begeleiding nodig

Wat kan het toekomstige College van Den Haag verbeteren aan het integratiebeleid voor vluchtelingen? Ruim 35 partners van de Haagse Huiskamer deelden hun aanbevelingen in de Inspiratienota Statushouders. In aanloop naar de publicatie van deze Inspiratienota op 19 april, lichten we de komende dagen vijf aanbevelingen uit. #3: bied statushouders met een baan ondersteuning bij administratieve verplichtingen en voorkom zo terugval in de bijstand.

Jihad is 43 jaar, woont sinds 2014 in Leidschendam en werkt in de keuken bij het Hilton Hotel in Den Haag. Bij het uitbreken van de oorlog in Syrië vluchtte hij met zijn gezin uit Damascus en kreeg uiteindelijk asiel in Nederland. Hoewel hij nu uitkijkt naar een vast contract voor zijn baan bij het Hilton, heeft het hem veel moeite gekost om blijvend uit de bijstand te komen. Zijn vorige 0-uren contract bracht bijvoorbeeld ingewikkelde administratieve verplichtingen met zich mee vanuit het UWV, wat problemen opleverde omdat hij het Nederlands nog niet helemaal machtig was. 

”Ik ben erg blij en dankbaar voor het feit dat mijn gezin opgevangen kon worden in Nederland, maar ik vond het moeilijk om alle nieuwe regels te leren kennen en te begrijpen. Het vinden en houden van een baan was veel moeilijker dan ik had verwacht.” 

Ondersteuning bij de administratieve verplichtingen die bij het werk komen kijken, zou een groot verschil kunnen maken voor mensen als Jihad. Ook voor werkgevers kan dit uitkomst bieden. Vaak beginnen werkgevers contracten op 0-uren basis, wat een goede manier is om in te stappen op de arbeidsmarkt, maar ontzettend ingewikkeld kan zijn in verband met verrekeningen met het UWV. 

Veel statushouders blijken moeite te hebben met zichzelf wegwijs te maken in alle procedures die komen kijken bij het vinden en houden van een baan. Onbetaalde en onzekere proefperiodes, wisselende jobcoaches en complexe formulieren blijken zeer frustrerend voor statushouders die graag aan de slag willen.  

Om te zorgen dat die administratieve druk en de bijbehorende stress en vragen van statushouders niet bij de werkgevers terecht komen, beveelt de Haagse Huiskamer de gemeente Den Haag in de Inspiratienota Statushouders 2018 aan begeleiding of nazorg te bieden aan statushouders die betaald aan het werk zijn. Zo blijft het voor werkgevers aantrekkelijk statushouders in dienst te nemen, en zijn statushouders geholpen om hun baan te behouden. Deze begeleiding kan er aan bijdragen dat statushouders een duurzame plek vinden op de arbeidsmarkt, wat één van de belangrijkste sleutels is tot volwaardige deelname aan de Haagse samenleving. De aanbeveling aan de gemeente Den Haag: bied statushouders met een baan ondersteuning bij administratieve verplichtingen en voorkom zo terugval in de bijstand.

Nieuwsgierig naar de hele Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders? Op 19 april publiceren we hem op www.haagsehuiskamer.nl

In de Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders delen ruim 35 Haagse organisaties en burgerinitiatieven wat er op het vlak van statushouders goed gaat in Den Haag en welke knelpunten zij signaleren. Het resultaat is een nota vol inspirerende suggesties aan het (toekomstig) gemeentebestuur.