Terug naar nieuws overzicht

“Het moet voor vrouwelijke statushouders duidelijk zijn dat er voor hen ook een kans ligt!”

Vrouwelijke statushouders en Haagse vrouwen ontmoeten elkaar op 7 mei tijdens de ‘Women Only’ Haagse Huiskamer netwerkbijeenkomst. Naast ontmoetingen, gaan ze ook aan de slag! Samen inventariseren ze welke behoeftes vrouwelijke statushouders hebben en praten met Haagse initiatieven verder over hoe zij daarop (kunnen) aansluiten. Wat gaat al goed en wat zijn verbeterpunten? Daarover spraken we met Nasmoen Ghazi die betrokken is bij de organisatie van de bijeenkomst.

Nasmoen Ghazi zet zich, samen met haar man, sinds jaar en dag op persoonlijk vlak in voor de integratie van statushouders in haar stad Den Haag. “We kookten samen, hielpen statushouders met verhuizingen, met het organiseren van evenementen, we hebben samen verschillende projecten opgezet én we boden bijna 1,5 jaar onderdak aan vier statushouders”, vertelt Nasmoen. Omdat koken een belangrijke plek inneemt voor Nasmoen en haar man, ontstond uiteindelijk het idee om een cateringbedrijf op te zetten met statushouders en hen daarbij een nul-uren contract te bieden om uit hun uitkering te komen. En dat is gelukt, Taste of Syria verzorgde op 12 maart jl. tijdens de vorige Haagse Huiskamer netwerkbijeenkomst haar allereerste catering-klus.

Op 7 mei deelt Nasmoen haar kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. “De Women Only bijeenkomst staat in het teken van kennismaking, uitwisseling en verbinding! Samen ontdekken we tegen welke problemen vrouwelijke statushouders aanlopen en gaan we hier gezamenlijk oplossingen voor zoeken.” De bijeenkomst start daarom met een informele kennismaking, waarna de deelnemers in verschillende werkvormen ervaringen met verschillende integratie thema’s uitwisselen, zoals het vinden van (vrijwilligers)werk, het leren van de Nederlandse taal en het bestaande aanbod van sociale en culturele activiteiten in Den Haag. Vooral het vinden van werk is een belangrijk thema, benadrukt Nasmoen: “Van (vrouwelijke) statushouders wordt natuurlijk ook verwacht dat zij aan het werk gaan, maar vaak lijkt een taalbarrière nog een probleem te zijn.”

“Het is eigenlijk erg dubbel: aan de ene kant is het voor hen ontzettend lastig om werk te vinden door de taalbarrière, maar aan de andere kant leer je juist de taal wanneer je actief meedraait in een samenleving. Wanneer de man van het gezin wel werkt, blijft de vrouw in dit opzicht ook vaak achterlopen op haar man.”

Samen werken aan oplossingen
Tijdens de bijeenkomst worden er concrete handvatten aangereikt aan vrouwen met bepaalde vragen of problemen. Met 7 mei hoopt Nasmoen dat er meer duidelijkheid is over de verschillende activiteiten en initiatieven in de stad. “Ik heb ervaren dat statushouders in Den Haag, voornamelijk in het begin, niet zo goed weten waar zij precies moeten zijn”, vertelt Nasmoen. Tijdens de bijeenkomst geven verschillende organisaties daarom een pitch om hun activiteiten te introduceren, daarbij wordt met de vrouwelijke statushouders gekeken naar de mogelijke verbeterpunten binnen het Haagse aanbod. Nasmoen geeft alvast een eerste tip: “Enkel vrouwen onder elkaar stimuleert de uitwisseling van informatie!”

“Belangrijk is dat er wordt stilgestaan bij cultuurverschillen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de relaties tussen man en vrouw. In Nederland zijn we gewend dat mannen, vrouwen, jongens en meisjes, vanaf kleins af aan in dezelfde klas zitten, samen sporten, gemengd zijn tijdens studie en werk. In andere culturen is dit vaak heel anders en dan kan het best moeilijk zijn om je snel aan de Nederlandse samenleving aan te passen.”

“Als je bent opgegroeid met andere omgangsvormen en culturele waarden en je belandt hier tijdens opleidingen of werk als vrouw tussen een groep met voornamelijk mannen, kan dat natuurlijk best wel moeilijk zijn voor een vrouw en haar omgeving. Gun een vrouw ook de tijd om daaraan te wennen, of zoek naar creatieve oplossingen om haar, en haar familie, toch op haar gemak te stellen. Dit geldt uiteraard niet voor alle vrouwen, maar het is wel een belangrijk gegeven.”

Heb jij net als Nasmoen advies voor Haagse organisaties die zich richten op vrouwelijke statushouders? Heb je zelf een migratieachtergrond en wil je jouw ideeën delen? Of heb je een vraag die je wilt stellen aan het Haagse Huiskamer netwerk? Denk en praat met ons mee op 7 mei en schrijf je in!