Inspiratienota

Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders 2018

Wat kan het toekomstige College van Den Haag verbeteren aan het integratiebeleid voor vluchtelingen? Ruim 35 partners van de Haagse Huiskamer deelden hun aanbevelingen in de Inspiratienota Statushouders.

Hun boodschap: het bevorderen van integratie is een gezamenlijke opgave waarin we als inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld graag samen met de gemeente optrekken.

Aanbevelingen die in de nota aan bod komen variëren van kleinschalige huisvesting verspreid over de stad tot het investeren in ondernemerschapsprogramma’s en flexibele onderwijstrajecten. Ook de noodzaak van genderspecifieke begeleiding naar (arbeids-)participatie voor vrouwelijke statushouders komt aan bod.

Bekijk hier de Inspiratienota Statushouders van 2018 in PDF.

Lees ook: