Terug naar nieuws overzicht

Haagse Huiskamerpartner Eritrea Fietst in AD

Een mooi artikel vandaag in het AD over Haagse Huiskamerpitchers Paul Driest en Marcel Kleizen. Tijdens de lanceringsbijeenkomst van de Haagse Huiskamer vorige maand presenteerden zij hun idee voor een fietstaxidienst door Eritreeërs in Den Haag. Inmiddels heeft Eritrea Fietst 12 potentiële werknemers, en wordt hun uitstekende idee ook buiten Den Haag opgemerkt. De Haagse Huiskamer gaat komende maanden meer van zulke innovatieve projecten voor de integratie van statushouders aanjagen en een podium geven.

De link naar het artikel vind je op de website van het AD.  Zie ook het artikel over de Eritrese fietscultuur op de site van de fietsersbond.