Terug naar nieuws overzicht

Er zit veel kracht, kennis en creativiteit in statushouders

Haagse Huiskamer netwerkbijeenkomst over de Inspiratienota statushouders 2018

Arbeidsparticipatie & Ondernemerschap met wethouder Rachid Guernaoui (11 juli)

Deze follow up bijeenkomst over de aanbevelingen uit de Inspiratienota was een goede start van de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het Haagse maatschappelijk middenveld.

En met een duidelijke ambitie:

“Er zit veel kracht, kennis en creativiteit in statushouders. Laten we hen dan ook goed opvangen en die creativiteit en de kansen die ze bieden goed benutten ten behoeve van de stad. Ik ben blij dat organisaties zoals de Haagse Huiskamer daarin meedenken.” (wethouder Rachid Guernaoui tijdens de opening van de middag)

Daar gaan wij met het Haagse Huiskamer netwerk graag mee verder!

Wil je de Inspiratienota en aanbevelingen statushouders 2018 Den Haag lezen: klik hier